B&S

26日6月

这一天,我和几位朋友参加了Brother & Sister Program.

带团的行程,简单的就过了一天。由于时间,短缩的关系。

我只好带小弟弟和小妹妹们去了,三个地方。

我们首先在Dataran Merdeka集合,过后我们就拿着手上的白纸按照。

班级来接待不同的同学。

我们去了Central Market,Sungai Wang 和 Time Square… 这几个地方

都是我们马来西亚的购物天堂之一。

                                                                                     Time Square, Malaysia

                                                                                     Sungai Wang, Malaysia

                                                                                    Central Market, Malaysia

                                                                                  Dataran Merdeka, Malaysia                                                                                                合照

                                                                                          收到的礼物

 

No comments:

Ads